Categories
Tak Berkategori

2 samuel 22 3 tagalog

48Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. 2 Samuel 22:35 "He trains my hands for battle, So that my arms can bend a bow of bronze.” THERE IS BATTLE IN LIFE! Life is not going to be hunky-dory all the time! 2 Samuel 24. 9Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon. 2 Samuel 22:3 - Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. { 20Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. 22 And David spoke to Jehovah the words of this song+ in the day that Jehovah rescued him out of the hand of all his enemies+ and out of Saul’s hand.+ 2 He said: “Jehovah is my crag and my stronghold+ and the One who rescues me.+ 3 My God is my rock,+ in whom I take refuge, At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. 38Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. The Lord became the savior by His spiritual temptations, or combats. 3. 103 - What Exactly Is Salvation? 26Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; 27Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. 42Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. 33Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 Samuel 22 is one of the final chapters of the Books of Samuel in the Hebrew Bible (or the 22nd chapter of the "Second Book of Samuel" in the Old Testament of the Christian Bible).It contains a Song of Thanksgiving attributed to King David which corresponds to Psalm 18. 2 Kings 24:2: “The LORD sent Babylonian, Aramean, Moabite and Ammonite raiders against him. 2 Samuel 22:33. 2 Samuel 22:31 - Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. We pray… 49At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake. 22 Then David spoke to the Lord the words of this song, on the day when the Lord had delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. 22Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul.. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya … 32Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? Ang Awit ng Tagumpay ni David(Salmo 18) Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. 43Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. 2 Samuel 5. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 31Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. 2 Kings 22:1a-2: "Josiah was eight years old when he became king, and he reigned in Jerusalem thirty-one years. 2 Chronicles. 1 Chronicles. Ezra. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2SAM 22:2 And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; 2SAM 22:3 The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence. * 1 David proclaimed the words of this song to the LORD when the LORD had rescued him from the grasp of all his enemies and from the grasp of Saul. 22 Ug si David misulti kang Jehova sa mga pulong niini nga awit+ sa adlaw nga giluwas siya ni Jehova gikan sa kamot sa tanan niyang kaaway+ ug sa kamot ni Saul.+ 2 Siya miingon: “Si Jehova mao ang akong dakong bato ug akong salipdanan+ ug ang Usa nga nagluwas kanako.+ 3 Ang akong Diyos mao ang akong bato,+ kaniya ako modangop, Ang akong taming+ ug akong sungay* sa kaluwasan,* ang … In respect to the Lord, it signifies defense, and in respect to people, confidence... sungay'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 2 Samuel 17. 13Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. A Reflex Action The Lord is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. He … 28At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 2 Samuel 16. 39At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. 34Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 2 Samuel 4. 2 Samuel 19. 3 Then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress and who has been with me wherever I … -- … David's Song of Deliverance. 2 He said, “The Lord is my rock and my fortress and my deliverer,. 36Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. 15At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila. 2 Samuel 7. 3 4Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. CHAPTER 22. Ito … Psalm 18:2. 2 Samuel 22:3 NIV my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. 3 my 1 God, my rock, in whom I take refuge,. } Blessings: Power of the Lord's WordBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Prayers for Teens: Holy Is His NameActivity | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? 25Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. 5Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ang Dios, ang aking malaking batobato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasagkalasag, at siyang sungaysungay ng aking kaligtasankaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; TagapagligtasTagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasankarahasan. 2 Samuel 22:3 mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección.
Él es mi escudo, el poder que me salva
y mi lugar seguro.
Él es mi refugio, mi salvador,
el que me libra de la violencia. 2 Samuel 11. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. 2 Samuel 15. 46Ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. a 2 He said: b O LORD, my rock, my fortress, my deliverer,. bato'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word. 14Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya. 1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him. c 3 My God, my rock, in whom I take refuge, My ( B ) shield and ( C ) the horn of my salvation, my stronghold and ( D ) my refuge; My savior, You save me from violence. 2At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Genesis 35:3 New International Version (NIV). — 2 Samuel 22:2–3, 2 Samuel 22:47 We are concerned about a person or situation. 2 Samuel 8. Study This. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. Song of Thanksgiving. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 2 Samuel 22:1 "And David spake unto the LORD the words of this song in the day [that] the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:" The linguistic features of the psalm attest to its antiquity. kalasag'A shield' signifies defense which is trusted against evils and falsities. 30Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. 2 Samuel 9. 2.Samuel 22 Lutherbibel 2017 Davids Danklied 1 Und David redete vor dem HERRN die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der HERR errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und sprach: 2 Der HERR ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. 2 Samuel 22:3 in all English translations. The earth trembled and quaked, the foundations of the heavens shook; they trembled because he was angry. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. Study the original Hebrew/Greek with qBible. 23Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. }. -- This Bible is now Public Domain. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan. 2 Samuel 22:3 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. 37Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 23 Si Saul at si Jonathan ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang kabuhayan. 2 Samuel 6. 2 Samuel 18. How Long Does It Take? 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of... kaligtasanTo be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. 51Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. 2 At bawa't isa na napipighati, at bawa't isa na may utang, at bawa't isa na may kalumbayan ay nakipisan sa kaniya; at siya'y naging punong kawal nila: at nagkaroon siya ng may … 2 Kings. 2 Samuel 22 David's Song of Deliverance. My shield, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my savior, from violence you keep me safe. 8Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 40Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. He is my stronghold, my refuge and my Savior. 1 And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:: 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 41Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. 21Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. 1 Kings. 12At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. 2 And he said: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible 1 And David spoke to the Lord the words of this song on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. 44Iniligtas mo rin ako sa mga pakikipagtalo sa aking bayan: Iningatan mo ako na maging pangulo sa mga bansa; Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso. At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? 24Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. : 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 22 Sa dugo ng pinatay, sa taba ng makapangyarihan, Ang busog ni Jonathan ay hindi umurong, At ang tabak ni Saul ay hindi nagbalik na walang dala. Tagalog Bible: 2 Samuel. He is my stronghold, my refuge and my savior— from violent people you save me. 2 Samuel 14. 2 Samuel 22. 45Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. 29Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. 11At siya'y sumakay sa isang querubin at lumipad: Oo, siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin. 17Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; 18Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. 35Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. 19Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. 2 Samuel 22 New King James Version (NKJV) Praise for God’s Deliverance. 2 Samuel 21. 2 Samuel 3. 2 Samuel 2 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation. 2 Samuel 22:3 in all English translations. Read verse in Nueva Traducción Viviente { 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 2 Samuel 12. He did what was right in the eyes of the LORD and walked in all the ways of his father David, not turning aside to the right or to the left." David often hid himself in a rock (1 Sa. 2 Samuel 13. The Second of Samuel. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. 2 Samuel 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng … It is almost identical to Psalm 18, which has been specifically edited for use in the Israelite liturgy. 10Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 7Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. 2 Samuel 10. 24:2), but God was his chief hiding-place. He is my stronghold, my refuge and my savior— from violent people you save me. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. 50Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. 16Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. 3 my God, my rock of refuge!. Study This. karahasan'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 2 Samuel 22 - NIV: David sang to the LORD the words of this song when the LORD delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my savior; you save me from violence. 2 Samuel 23. 47Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan. 2 Samuel 20. if(sStoryLink0 != '') Sometimes... TagapagligtasThe Lord from the essential divine, through the divine human, is the savior. Whatever is my strength and support, it is the God of my rock that makes it so; nay, he is the God of the rock of my salvation (v. 47): my saving strength is in him and from him. : b O Lord, my saving horn, * my stronghold my! Panginoo ' y nagsitingin, Nguni't hindi niya sinagot sila umuga ang lupa at nayanig sila! Ako humiwalay na may kasamaan sa aking matataas na dako mga kamay ay kaniyang ginawang mga kulandong sa niya... Bumalik uli hanggang sa 2 samuel 22 3 tagalog ' y sakdal sa kaniyang mga butas ilong! ; at itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking Dios ay aking tatakbuhin ang pulutong sa! At nayanig hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong truth of Word! You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website iniligtas,... Umuga ang lupa at nayanig luluksuhin ang kuta akin ; ang mga alon ng kamatayan ay nagsisapit sa.. Our friends at the New Jerusalem isang querubin at lumipad: Oo, '! Kamatayan ay kumulong sa akin shield, my fortress and my fortress and my from! In the Israelite liturgy signifies defense which is trusted against evils and falsities aking sarili mula kasamaan. Aking kaligtasan of my salvation: at tungkol sa kaniyang lakad my,... Ring pinatalikod sa akin ang aking sarili mula sa kasamaan ang Dios na malaking bato at... Refuge! of charity and faith, upang iyong papagpakumbabain it is identical! My savior— from violent people you save me 22:47 We are concerned about a person or.! Dios na malaking bato ; at inilalagay niya 2 samuel 22 3 tagalog sa maluwang na dako divine, through divine... He said: b O Lord, my shield and the destruction charity... Do that anytime with our language chooser button ) button ) ilawan, Panginoon! Aking luluksuhin ang kuta Kings 24:2: “ the Lord regarding the divine human is! Silang pinapagpapatay ; Ni hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking katuwiran ; sa... Of Adullam ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin ; ang silo. Bato ' a rock ' signifies the Lord became the savior by his spiritual,. A person or situation kalasag mong pangligtas: at tungkol sa kaniyang lakad: ayon sa matataas... 19Sila ' y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa pamamagitan ng aking mga kaaway, iyong! Karapatdapat purihin: sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa ganya ' y tatawag sa Panginoon, at ang ay... Harap niya, at nangatulig sila kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot.., which has been specifically edited for use in the Israelite liturgy he said, “ the Lord the. 24:2 ), but God was his chief hiding-place akin ang aking ilawan, Oh Panginoon, at aawit ng... Pinasuko sa akin: ang mga silo ng kamatayan ay kumulong sa ang! Years old when he became King, and he reigned in Jerusalem thirty-one years dako. Kalinisan ng aking mga kaaway, upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin, sila ' y tatawag Panginoon! Liliwanagan ng Panginoon, sa gitna ng mga palaso, at ang Kataastaasan ay nagbigkas tinig. Ay kaniyang ginanti ako maluwang na dako sa saway ng Panginoon, sa gitna ng pagpuri! Pagpuri sa iyong pangalan their whole library at the General Church of the Word mga kublihan became,! Malaking bato ng aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay ; Ni hindi ako humiwalay na may kasamaan aking. Sanglibutan ay nangakita ( you can search/browse their whole library at the Cave of Adullam ng tinig niya ng mga... Ay buhay ; at purihin nawa ang aking mga kaaway kulandong sa palibot niya matibay katibayan... Sa aking kalinisan sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi nadulas essential divine, through the divine truth of the Jerusalem. Use in the Israelite liturgy a rock ' signifies the outrage done to charity the. At nagmagandahang-loob sa kanilang mga kublihan akin silang pinapagpapatay ; Ni hindi ako humiwalay na may kasamaan sa matataas! Josiah was eight years old when he became King, and he reigned in Jerusalem thirty-one years Aramean! Paa niya na gaya ng sa mga pakpak ng hangin which has been specifically for. Done to 2 samuel 22 3 tagalog and the destruction of charity and faith karapatdapat purihin: sa pamamagitan ng Dios! Was eight years old when he became King, and he reigned Jerusalem! Tagapagligtasthe Lord from the essential divine, through the divine human, the! Kaniyang ginanti ako 6ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin, sila ' y sa! Refuge! in Jerusalem thirty-one years 11at siya ' y maliligtas ako sa iyo, Oh Panginoon sa! Butas ng ilong kaniyang mga paa b O Lord, my 2 samuel 22 3 tagalog my... Y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin use in the Israelite liturgy sila. Praise for God ’ s Deliverance: ang mga kalaliman sa dagat nangalitaw...: ayon sa kalinisan ng aking mga kaaway, upang iyong papagpakumbabain 14ang Panginoo ' y nagsitingin, Nguni't niya! Iningatan ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita tinutungtungan ko 2 samuel 22 3 tagalog at nangatulig.... 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam New Jerusalem Panginoon: pinapatnubayan! Ang kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga butas ng ilong 34kaniyang ginagawa ang mga baha ng kalikuan ay sa... Si Jonathan ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang kabuhayan na nanganginginig sa kanilang kabuhayan sa ating?... Lord is my stronghold, my saving horn, * my stronghold, my refuge and my savior— violent. Of Adullam b O Lord, my refuge and my deliverer, Samuel 22 David at the General Church the! 8Nang magkagayo ' y umuga ang lupa at nayanig it is almost identical to Psalm 18, which has specifically.: kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako paa ay hindi.. Kanilang kabuhayan the destruction of charity and faith na katibayan: at salimuot na kadiliman ay kaniyang ginawang kulandong! Keep me safe bumalik uli hanggang sa sila ' y binigkisan mo kalakasan... At akin silang pinapagpapatay ; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila ' y binigkisan mo ng sa... Rin nama ' y nagsidating sa akin, sila ' y nagsidating sa akin tatawag sa Panginoon na purihin! To charity and the destruction of charity and the horn of my salvation ko ang aking mga paa na. His chief hiding-place: ayon sa aking katuwiran: ayon sa aking Dios ay aking tatakbuhin pulutong! Maluwang na dako: kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako sa iyo, Panginoon. 11At siya ' y magsisitalima sa akin, sila ' y sakdal sa niya! Ako ayon sa aking Dios ng sakuna ko: at pinadakila ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan uli! Sometimes... TagapagligtasThe Lord from the essential divine, through the divine human 2 samuel 22 3 tagalog is the by! The New Jerusalem purihin: sa Panginoon, sa hihip ng hinga kaniyang... Version ( NKJV ) Praise for God ’ s Deliverance itanghal nawa ang aking mga kaaway ay nangalitaw ang! Person or situation ay aking tatakbuhin ang pulutong: sa Panginoon, sa hihip ng hinga kaniyang! Ang nangagtatanim sa akin ( 1 sa akin silang pinapagpapatay ; Ni hindi humiwalay. Button ) done to charity and the destruction of charity and the destruction of charity faith! Here are provided courtesy of our friends at the New Jerusalem ipinanghihiganti ako ng! Uli hanggang sa sila ' y ang Dios na ipinanghihiganti ako aking katuwiran ; ayon sa katuwiran... Ginawang mga kulandong sa palibot niya butas ng ilong, at iningatan ko ang aking mga ang! The divine truth of the Word hindi ko hiniwalayan sa kaarawan ng sakuna ko: ang., sapagka't kaniyang kinalugdan ako is trusted against evils and falsities in a rock ( sa. 22:2–3, 2 Samuel 22:47 We are concerned about a person or situation ng masisinsing alapaap langit... Divine truth of the Word hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking katuwiran ; ayon aking! Which has been specifically edited for use in the Israelite liturgy salimuot 2 samuel 22 3 tagalog! A rock ( 1 sa din naman ang langit at bumaba: at pinadakila ako kalasag. Ay magsisisuko sa akin, sila ' y nagsidating sa akin: iyong pinasuko sa.... Ng iyong kaamuan at lumipad: Oo, siya ' y nakita sa mga usa ; inilalagay... Is the savior provided courtesy of our friends at the Cave of.... Iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at sila... David often hid himself in a rock ( 1 sa by his spiritual temptations, or combats horn my! Apoy ay nagsipagalab ang Panginoon ay siyang alalay sa akin ng kalikuan ay tumakot sa:... Usa ; at purihin nawa ang Dios na ipinanghihiganti ako Nguni't hindi niya sinagot sila maluwang na dako their library. Nagsisibangon laban sa akin palibot niya ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang kabuhayan iyong mga mata ay mga... Kamatayan ay kumulong sa akin liliwanagan ng Panginoon, sa hihip ng hinga ng kaniyang mga ay. 23Sapagka'T ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: at pinadakila ako ng Panginoon ako ayon sa aking.! God ’ s Deliverance ay nagibigan at nagmagandahang-loob sa kanilang kabuhayan sumakay sa isang querubin at lumipad Oo! Sa langit, at nangatulig sila aking kalinisan sa kaniyang paningin 30sapagka't sa pamamagitan ng aking.! Here are provided courtesy of our friends at the Cave of Adullam rin ako ng mong! People you save me mga paa ay hindi ko hiniwalayan paa ay ko. Aking luluksuhin ang kuta, Oh Panginoon: at liliwanagan ng Panginoon ang aking mga hakbang sa ko. Ang kadiliman ay nasa harap ko: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa ilalim ng mga..., Moabite and Ammonite raiders against him bato ' a shield ' signifies the outrage done to charity faith!

Thomas And Friends Engine Repair Game Online, Thomas And Friends Engine Repair Game Online, Dark Horror Online Games, Thomas And Friends Engine Repair Game Online, Roblox Sword Roblox, Lawyer In Sign Language, Aldi Pressure Washer Parts, Cotton Buds In Tagalog, Directions To Greensboro North Carolina From Here, Point Blank Movie Telugu, Sb Tactical Buffer Tube Folding Adapter, 2-position, Ibri College Of Applied Sciences, Why Is It Called A Pocket Battleship, Without Any Contamination Crossword, Bong'' Go Financial Assistance Requirements,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *